Kontakty

Predajca

Názov:DEAC s.r.o.
IČO:43884601
DIČ:2022528134
IČ DPH:SK2022528134
Mesto:Rožňava
PSČ:04801
Adresa:Námestie baníkov 3
Telefón:0587331838
E-mail:deac@deac.sk
Kontakt:DEAC sro

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel.:
  • 055/6220 781
Fax:
  • 055/ 6224 547