PrevádzkareňDEAC s.r.o.
Námestie baníkov 3
04801 Rožňava


: 0587331838
: deac@deac.sk

SídloDEAC s. r. o.
Marikovszkého 12
048 01 Rožňava

: 43884601
: 2022528134
: SK2022528134
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21013/V

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 055/729 07 05
  • 055/622 76 55
Fax:
  • 055/622 46 95