Predajca

Názov:DEAC s.r.o.
IČO:43884601
DIČ:2022528134
IČ DPH:SK2022528134
Mesto:Rožňava
PSČ:04801
Adresa:Námestie baníkov 3
Telefón:0587331838
E-mail:deac@deac.sk
Kontakt:Peter Deak
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21013/V

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 055/729 07 05
  • 055/622 76 55
Fax:
  • 055/622 46 95